Bốn mươi lăm năm thống nhất đất nước, dưới góc nhìn của doanh nghiệp (DN) nước ngoài, Việt Nam đang có cuộc trở mình đầy ngoạn mục ở tất cả mọi mặt, đặc biệt là sự phát triển kinh tế. 


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon