Hãy đứng lên, hãy mạnh mẽ, hãy quyết liệt. Hãy gánh vác toàn bộ trách nhiệm trên vai mình. Tất cả sức mạnh và sự hỗ trợ bạn muốn đều nằm bên trong bạn. Vì vậy, hãy tạo ra tương lai của riêng mình.
– lãnh đạo tinh thần người Ấn Độ Swami Vivekananda


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon