Ông Nguyễn Quốc Hoàn – CEO một chuỗi khách sạn uy tín ở Việt Nam chia sẻ rằng, trong bối cảnh hiện nay, hãy đừng nói tới tăng trưởng khách sạn. Với ngành này, ông cho rằng tồn tại và vượt qua dịch là vô cùng tốt rồi.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon