Ông Nguyễn Anh Nguyên, nhà sáng lập Hatto.

Ông Nguyễn Thường Quân, chủ tịch Hội Đầu bếp Việt Nam – Hiệp hội Du lịch Việt Nam.

Ông Trần Hoàng Giang, nhà sáng lập kiêm Giám đốc công nghệ AkaChain tại FPT Software.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Vnexpress