Chuyên gia ngân hàng, thương mại điện tử sẽ giải đáp, tư vấn mua sắm online tiết kiệm, hiệu quả và an toàn thời Covid-19, trực tiếp lúc 9h ngày 29/4 trên VnExpress.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Vnexpress