Tài sản của Chủ tịch Mindray Li Xiting tăng 3,5 tỷ USD lên 12,5 tỷ USD tính đến chốt phiên ngày 2/4/2020.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon