Từ ngày 1/4/2020, ông Binu Jacob sẽ trở thành Tổng giám đốc mới của Nestlé Việt Nam, thay thế ông Ganesan Ampalavanar – người vừa trở thành Tổng giám đốc Nestlé Indonesia. 


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon