10 năm chưa phải là chặng đường dài cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đào tạo ASK (ASK), nhưng cũng đủ để đánh dấu những cột mốc ngoạn mục trong nhiều lĩnh vực mà ASK đã đạt được và lan tỏa nhiều giá trị đến cộng đồng startup Việt Nam. 


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon