Xuất phát khởi nghiệp của mỗi người có khác nhau nhưng họ có một điểm chung là kế nghiệp ngành nghề của cha mẹ, tiếp tục phát huy truyền thống kinh doanh của gia đình để đưa sản nghiệp của gia đình nâng lên tầm cao mới.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon