Ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng TBS Group đã chứng minh câu nói của mình bằng chặng đường 30 năm đưa doanh nghiệp tiến lên làm chủ chuỗi sản xuất, gia nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó mở rộng sang các ngành nghề khác.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon