18 năm trong lĩnh vực xuất khẩu nông sản với sản lượng tiêu xuất khẩu mỗi năm đạt 25.000 – 28.000 tấn, nhưng ông Phan Minh Thông – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Phúc Sinh Group chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì làm được, bởi với ông “thành công hôm nay đã là quá khứ”.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon