FIFA chairman congratulates VFF deputy chairman Tuan on re-electionFIFA Chairman Gianni Infantino (right) and deputy chairman of Việt Nam Football Federation Trần Quốc Tuấn. — Photo vff.org.vn”>

HÀ NỘI — FIFA Chairman Gianni Infantino has sent his congratulations to deputy chairman of Việt Nam Football Federation (VFF) Trần Quốc Tuấn, who was recently voted on to the Asian Football Confederation (AFC) Executive Committee for the third consecutive time.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Câu Chuyện Thương Hiệu