Gaest được thành lập tại Đan Mạch vào năm 2015 bởi sáng lập Anders Mogensen, đồng thời là Giám đốc điều hành. Startup cung cấp dịch vụ đặt chỗ cho các cuộc họp, sự kiện đội nhóm, thậm chí là chụp ảnh. Gaest cho phép chủ nhà liệt kê các không gian muốn cho thuê giống như Airbnb tới những người có nhu cầu.

Các điều khoản trong thỏa thuận không được tiết lộ. Airbnb được định giá lần cuối là 31 tỷ đô vào năm 2017.

“Giới doanh nhân có thể dành hơn một nửa thời gian trong ngày tại nơi làm việc. Nhu cầu tổ chức cuộc họp, sự kiện mang đến cơ hội hiếm có cho Airbnb, đem đến dịch vụ sử dụng không gian tương ứng tại địa phương, hỗ trợ cộng đồng đa dạng”, đại diện Airbnb nói.

airbnb - d17B7mteGroCb4fB0zdpduE szFy vNJL3hPf OOxqJx73QI2FW6iyytX6Da MD6wfa4CEJ4vCnK99OYm FRrAgYrkijPhSLbcou1khhQ7VlSE8Kt9anrQOhQAW  XtDEKK0JkYkGKrjRAlm40s3 mURiJjIZrraOz7shY45t3XXw7AbhdWHRtxz3OYI fKL dzlcHxwOLYq8HccLyEK0hI7AAImtr1Jw r7bpUOdYNSrWa nwfGpZcA QKY8i7HyV4TYmgoVNYM4D4DisyJpLojP5V5Zq b6JwfTrKjKq4HYalIB4LO eV0ZkaMGl0 myHVSgPfXsjb3BUp8198rQBnDvL9qEWwOIjlRs YDosXbI7aVPDnbXzSM9z72xZE55XVrb2RQ5BZ4OdN5RBI9vFV1duvAjb17fZ0syUao9KKoaWN4PtiXVxV80kCFK5wt2VvDJ5ZeHUBt9EuuFPUGYUX7G9cFLasw IkX69xD80HVQ Mn7d6 hX8jPnh rlDcxXrbT8TwcCsxQWkih8j mq0 hJetRN1t882pLTCYViIxy JzxeAwzjXaPF3n O6 0JpdS3R5tm8UtJtm p3R99mYClMUWwbB00SBQuJyScnJd2 1w06Q5 Dg ahImj vwf4iuL1 VG8v6WJDaHdkXUEcwF8OZ1eABgKcQn4SgCnCTbP4Q3Cw31JJful9ufHzFcCQJRvMwoRoZ oKj u PlZ w660 h330 no - Airbnb mua startup, lấn sân thị trường mới

Brian Chesky, Giám đốc điều hành Airbnb chuẩn bị phụ trách mảng không gian làm việc.

Gaest.com cung cấp dịch vụ tại nhiều quốc gia trên sáu châu lục, sẽ hoạt động như một nền tảng độc lập. Tuy nhiên, nhân viên của công ty sẽ thuộc về Airbnb theo thông tin công bố.

Thương vụ diễn ra sau vài tuần khi Airbnb tiết lộ có lãi trong hai năm qua, trong bối cảnh lợi nhuận là điều khá “xa xỉ’ với những công ty khởi nghiệp như Uber, Lyft. Theo một số nguồn tin, Airbnb đang chuẩn bị cho kế hoạch IPO.

Việc mua lại Gaest được đánh giá nằm trong chiến lược tăng trưởng mới của Airbnb. Bằng cách khai phá thêm thị trường không gian làm việc, Airbnb sẽ cạnh tranh với các công ty như WeWork, gần đây đã đổi thương hiệu thành “The We Company”, được định giá 47 tỷ đô – nền tảng cho thuê không gian bàn và phòng họp trong thời gian ngắn.

Vân Phong / Businessinsider
* Nguồn: VnExpress

Source: Brandsvietnam.com


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Câu Chuyện Thương Hiệu