Khởi nghiệp thành công với Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng và Dịch vụ Mai Hùng, nữ giám đốc Đỗ Xuân Dung hễ gặp người thực sự khó khăn là sẵn sàng giúp đỡ. Bà Dung luôn tâm niệm “tìm đúng người khó, giúp đúng người cần”.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon