Tôi rất mong cơ quan quản lý giám sát, kiểm tra chặt chẽ chất lượng, vì trên thị trường vẫn có nhiều loại sữa không rõ nguồn gốc, không đạt chất lượng, ảnh hưởng đến sự cạnh tranh của doanh nghiệp sữa và sức khỏe người tiêu dùng, bà Nguyễn Thị Thu Phương – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VPMilk chia sẻ


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon