Organica có còn của mình hay thuộc quyền chi phối của người khác không quan trọng nữa, miễn sao trở thành thương hiệu uy tín, sản phẩm được nhiều người dùng là đủ thấy con đường mình đi đã đến đích, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Organica Phạm Phương Thảo nói.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon