Nhân sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Aqua Việt Nam vào ngày 19/11/2019, ông Song Yujun – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Haier toàn cầu, Giám đốc điều hành khu vực Đông Nam Á và Nam Á, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Điện máy Aqua Việt Nam đã có chia sẻ về mục tiêu cũng như chiến lược phát triển sản phẩm mới của Aqua.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon