Quyết tâm đi đến tận cùng đam mê với những sản phẩm giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe cộng đồng, CEO Lương Gia Lương Thanh Thúy tự nhận bản thân là người hạnh phúc vì đã góp phần đưa được trái cây Việt ra thế giới. 


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon