Sau hơn 1 năm điều hành, ông Trần Thanh Hải đã không còn giữ chức Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần beGroup, đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe be


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon