Vừa qua, tại TP HCM, Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa và Trung tâm phúc lợi xã hội toàn diện Hoeng Seong (Hàn Quốc) đã ra mắt độc giả Việt Nam cuốn sách mang tên “Thẳng tiến Korea”.


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Doanhnhansaigon