HÀ NỘI — Việt Nam have been promoted to the Davis Cup’s Group II Asia-Oceania Zone after topping Group A of the Davis Cup’s Group III Asia-Oceania Zone in Singapore on Friday.

Việt Nam beat Kuwait 3-0 in the last group match.

Trịnh Linh Giang beat Abdullah Maqdes 6-3, 7-5 in the singles, while Lý Hoàng Nam defeated Abdulrahman Alawadhi 6-0, 6-1.

In the doubles, Nam and Lê Quốc Khánh beat Kuwait’s pair 6-3, 5-7, 6-1.

Today, Việt Nam will compete with Syria, winner of Group B, for the title. — VNS


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Câu Chuyện Thương Hiệu