Theo GSMArena, chuyên gia kỹ thuật đảo ngược Jane Manchun Wong đã ghi nhận Instagram có vẻ đang phát triển một tính năng xem video chung trên dịch vụ của mình.

Wong cho rằng tính năng này sẽ có sẵn trên Instagram Direct. Các video và ảnh chụp nhanh mà cô Wong tiết lộ cho thấy mọi người có thể xem video từ danh sách phát hoặc được đề xuất bởi Instagram.

Không có gì đảm bảo tính năng này sẽ được triển khai, bởi hiện Instagram đã từ chối bình luận về vấn đề này. Tuy nhiên, nếu áp dụng tính năng mới Instagram có thể khiến người dùng dành nhiều thời gian hơn để sử dụng dịch vụ.

Kiến Văn
* Nguồn: Thanh Niên

Source: Brandsvietnam.com


SR Kinh Doanh, SR Thương hiệu, SR Truyền thông, SR Doanh Nghiệp, SR Thể thao, SR Cuộc sống, SR Công nghệ, giải pháp truyền thông, xây dựng thương hiệu, tiếp thị thể thao.


Câu Chuyện Thương Hiệu